• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

FU EcoGreen

„Filter Unit” Ecogreen jsou speciální sítě, jejichž konstrukce umožňuje plnění kamenivem a instalaci takto naplněných sítí na předem určená místa v rámci různých aplikací. „Filter Unit” typu Ecogreen je konstruována jako dvojitá síť mechově zelené barvy, čímž se snadno integruje do přírodního prostředí. Typ „FU” Ecogreen je vyroben z vysoce pevných, UV stabilizovaných polyesterových vláken.


T1                     T2


 

Unikátní pevnost a pružnost jednotky Ecogreen spolu s její jednoduchostí použití umožňuje účinná řešení protierozních opatření, různých zemních sanací a ochrany staveb. Velkou předností je následná podpora ekosystému a rychlá obnova vegetace.

 

 T3                     T4

 

 

Z pohledu instalace jednotek Ecogreen je velkou výhodou jejich flexibilita přizpůsobení se případnému nerovnému podkladu, efektivně dokáží pokrýt velkou plochu a lze je modelovat do různých sestav. Mnohdy žádaným přínosem je útlum energie vodního proudu a vln. Instalace jednotek Ecogreen je velmi snadná a rychlá, vyžaduje použití pouze jednoduché mechanizace, umožňuje realizaci v každém ročním období, instalace je možná na suchu i ve vodě.


 T5                     T6


Přítomnost jednotek Ecogreen ve vodních ekosystému je přínosná. Díky volné struktuře mezi kameny nachází drobní vodní živočichové úkryt a příležitost k rozmnožování, struktura též umožňuje zdravý rozvoj mikroflóry. Instalované jednotky Ecogreen se snadno a rychle adaptují do přirozené krajiny a nejsou jejím rušivým elementem.