• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Vaky Ecogreen je možné plnit na místě přirozeně se vyskytujícími říčními valouny, čímž jsou sníženy celkové finanční náklady. Ale běžným plnivem je lomovým kámen všech druhů, použít lze i betonový či cihelný recyklát. Nutné je dodržet doporučenou frakci plnícího materiálu 50-150mm.


P1                     P2


 

Před samotným zahájením plnění vaků Ecogreen je nutné smontovat plnící formu. Na každý typ vaku Ecogreen se používá odpovídající plnící forma. Jednotlivé typy plnících forem se od sebe liší především svými rozměry. Dále je nutné připravit čtyř úvaz pro manipulaci s plnící formou a nastavitelný jedno hák pro manipulaci s naplněným vakem Ecogreen. Pro plnění vaků a následnou manipulaci s nimi stačí jeden nakládací mechanismus odpovídající nosnosti.

 

 P3                     P4

 

 

Podle přesně stanoveného postupu je do plnící formy instalován vak Ecogreen. Do takto připravené formy je ukládáno plnící kamenivo v požadovaném objemu. Po naplnění formy se použijí provazy připravené v konstrukci vaku Ecogreen pomocí nichž se provede pevný úvaz. Naposledy se k vaku pomocí jednoduché smyčky upevní manipulační kruh, který je součástí dodávky vaků Ecogreen. Detailní postup při přípravě vaku do formy, plnění kamenivem a realizace úvazu je popsán v technologickém postupu. Technologický postup je k dispozici na vyžádání.


 P5                     P6Po naplnění vaku a realizaci úvazu se pomocí čtyřháku forma vytáhne a následně se jednotka Ecogreen pomocí manipulačního oka přítomného na naplněném vaku přesune na deponii nebo se přímo instaluje na určenou pozici. Plněním vaků v bezprostřední blízkosti pokládky je možné ušetřit značné množství finančních prostředků reprezentující výrazně zkrácenou dobu instalace.


 P7                     P8Při pokládce je nutné se řídit přesnými instrukcemi uvedenými v technologickém postupu. Jakékoliv změny či náhrady konstrukčních materiálů jsou nepřípustné. V rámci projekční přípravy poskytujeme komplexní služby na základě specializovaného software. Naše technické oddělení je Vám vždy k službám. Technologický postup a produkt je v souladu s platnými předpisy a normami. Systém FU Ecogreen fy Kyowa je z pohledu duševního vlastnictví chráněn patenty a mezinárodním právem.